XLV Olimpiada Wiedzy Technicznej

dodano: Środa, 27/02/2019 11:32


Serdecznie zapraszamy do udziału w XLV Olimpiadzie Wiedzy Technicznej!

W roku szkolnym 2018/2019 XLV edycja OWT rozgrywana będzie w terminach:

zawody I stopnia (eliminacje szkolne) - piątek, 19 października 2018 r.
zawody II stopnia (eliminacje okręgowe) - wtorek, 8 stycznia 2019 r.
zawody III stopnia (zawody finałowe) - weekend, 12–14 kwietnia 2019 r.

Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Warszawie, ul. Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, http://www.not.org.plNOTCelem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest:
stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa,
budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania techniką,
rozwijanie predyspozycji technicznych ucznia,
rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw społecznych uczniów,
rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej do zdobycia przez ucznia wymaganych w określonym zawodzie umiejętności i uzyskania odpowiednich kompetencji,
danie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem ucznia i wspierania go w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,
podnoszenie kompetencji nauczycieli pracujących z młodzieżą szczególnie uzdolnioną,
współdziałanie, w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z nauczycielami akademickimi z wiodących, krajowych uczelni technicznych.

dodano: Środa, 27/02/2019 11:32 przez: Milena Gonciarz
ostatnia aktualizacja: Środa, 27/02/2019 11:38