MŁODZI INNOWATORZY 2018

dodano: Środa, 27/02/2019 10:45


Na zaproszenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, w jego siedzibie przy Al. Szucha w Warszawie odbyła się 12 czerwca Gala podsumowująca XI edycję Konkursu „Młody Innowator”. Minister Edukacji Narodowej sprawuje Patronat nad Konkursem.

Konkurs jest organizowany przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Towarzystwo Kultury Technicznej pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”. Jego celem jest inspirowanie młodych Polaków do innowacyjnego myślenia w życiu i przyszłej pracy zawodowej. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczy pracy zespołowej – wspólnego realizowania zadań, organizacji i odpowiedzialności. Pobudza dzieci i młodzież do innowacyjnego myślenia oraz prowadzi do umiejętności rozwiązywania problemów. Pracą dzieci w ramach konkursu może kierować każdy nauczyciel, niezależnie od nauczanego przedmiotu, a jego uczestnikami mogą być uczniowie jednej lub kilku klas.
Udział zespołów uczniowskich w konkursie polega na:

-poszukiwaniu pomysłów – co można zmienić, udoskonalić, wymyślić, aby żyło nam się bezpieczniej, wygodniej, ładniej;
-zbieraniu informacji – jak można to zrobić, z jakiego materiału, jakimi narzędziami, w jakiej kolejności;
-wykonaniu określonego projektu, przedmiotu, modelu lub makiety;
-przygotowywaniu prezentacji i przedstawieniu swojej pracy na forum klasy, szkoły.
W uroczystości udział wzięli m.in. dr Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP, Rafał Lew-Starowicz Z-ca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN, Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes FSNT-NOT, prof. Michał Szota – Prezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów – Wiceprezes FSNT-NOT, Marta Tondera z Fundacji Grupy ADAMED - program ADAMED SmartUP, Anna Rybacka-Dybcio – Wiceprezes Wydawnictwa SIGMA NOT, Jerzy Rożek – Prezes Warszawskiego Domu Technika NOT.
Jury Konkursu działające pod przewodnictwem prezes FSNT-NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny, tytuły laureatów I miejsca przyznało:
w kategorii uczniów szkół podstawowych - Kamilowi Olczakowi, uczniowie VII klasy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Stępkowskiego w Tarczynie za projekt „Mobilny Pomocnik Niewidomych” przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Ewy Błędowskiej- Kempińskiej. 
w kategorii uczniów gimnazjów - Maciejowi Jarzyna z VI klasy i Michałowi Baszakowi z II klasy Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu za projekt „Inteligentna Wahadłowa Sygnalizacja Świetlna”, przygotowany pod kierunkiem mgr Jerzego Nowaka
w kategorii uczniów szkół licealnych - Katarzynie Chrapko z II klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku za projekt „Aparat zdrowia”, przygotowany pod kierunkiem mgr Krzysztofa Śnieżka
w kategorii uczniów średnich szkół technicznych – Mikołajowi Kuziora i Mateuszowi Chmiel z IV klasy Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, za projekt „Badanie i wykonanie wzmacniacza katedralnego, pracującego w trudnych warunkach akustycznych”, przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Mariana Chrapko.
Głównym Partnerem Konkursu była Fundacja PKO Banku Polskiego SA. Sponsorami Konkursu były: Fundacja Grupy ADAMED - program ADAMED SmartUP, Spółka INFINI, Urząd Patentowy RP, WARSZAWSKI DOM TECHNIKA NOT, Spółka NOT Informatyka. Gala objęta była patronatem medialnym Polskiego Radio SA.

dodano: Środa, 27/02/2019 10:45 przez: Milena Gonciarz
ostatnia aktualizacja: Środa, 27/02/2019 10:51