Zarząd

Prezes zarządu

Alfred Zgoda

Członkowie Zarządu

Marek Pasternak

Andrzej Siewior

Jerzy Salwowski

Wojciech Sierak

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Teresa Wysocka

Członkowie

Stanisław Olchawa

Ryszard Piotrowski

Dyrekcja

Dyrektor biura

Małgorzata Kopacz