Kosztorysy i wyceny

ZAMÓW TERAZ   POZOSTAŁE USŁUGI

Wykorzystując doświadczonych rzeczoznawców dokonujemy profesjonalnych wycen majątku o różnym charakterze i wszelkich jego składników. Mogą być one wykorzystywane m.in. do celów przekształceń własnościowych, odpisu amortyzacyjnego i uzyskania kredytu.

Nasze usługi dotyczące tej materii obejmują: wyceny nieruchomości gruntowych i zabudowanych, lokali oraz obiektów budowlanych obiektów małej architektury i wszelkiego rodzaju budowli i instalacji, wyceny wszystkich rodzajów maszyn i urządzeń, w tym: - maszyn do obróbki metali, - maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, - maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, mięsnego, chemicznego, papierniczego, - maszyn i urządzeń budowlanych, - środków transportu, - sprzętu medycznego i stomatologicznego, - wyceny całych przedsiębiorstw, spółek i innych podmiotów gospodarczych, - wyceny wartości poszczególnych składników majątkowych, - wyceny wartości intelektualnych i prawnych, - wyceny patentów, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, technologii, dokumentacji technicznej i technologicznej. Opracowanie i weryfikacja kosztorysów (ślepych, nakładczych, inwestorskich, powykonawczych i ofertowych), optymalizacja kosztów inwestycji poprzez analizę rozwiązań projektowych i wykonawczych, audyt energetyczny budynków i instalacji (w tym: analiza aktualnego stanu budynku, weryfikacja przyjętych parametrów, przegląd możliwych usprawnień, określenie nakładów inwestycyjnych, obliczenie oszczędności z przedsięwzięć, analiza ekonomiczna, określenie zalecanego zakresu prac),

Milena Gonciarz

Telefon: 41 344 90 61
Fax: 41 344 90 61
e-mail: milena.gonciarz@kielce.enot.pl
Imię i Nazwisko Kategoria:
Adres e-mail Telefon Wiadomość Przepisz kod z obrazka captcha Odśwież obrazek PRZEŚLIJ