Zmiany i nowe rozwiązania w systemie zamówień publicznych - nowelizacja prawa

Terminy:

04.10.2016 (ilość dni: 1)

09:00


Miejsce:

Naczelna Organizacja Techniczna
ul. Sienkiewicza 48/50
26-050 Kielce

To szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się z dokonanymi już zmianami w prawie polskim, które są konsekwencję implementacji nowej dyrektywy 2014/24/UE

Prowadzący:
Małgorzata Niemiec

490.00

PLN
netto


Program

  1. 1. Powitanie i informacje organizacyjne. 2. Analiza potrzeb słuchaczy. 3. Przedstawienie celów szczegółowych szkolenia ZMIANY PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Wyłączenia stosowania ustawy – zmiany, Zasady udzielania zamówień publicznych - zmiany, Komunikacja i wymiana informacji - zmiany, Procedury udzielania zamówień, wprowadzenie nowej procedury partnerstwa innowacyjnego – nowości i zmiany, Usługi społeczne i inne szczególne usług i- zmiany, Zamówienia o wartości od 30 tys. euro do wartości progów unijnych - zmiany, Uproszczenie procedur udzielania zamówień publicznych i ich uelastycznienie - nowości, Skrócenie minimalnych terminów w procedurach udzielania zamówień - zmiany, Znaczące zmiany w zakresie oceny wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - duże zmiany, Kwalifikacja wykonawców – jednolity europejski dokument zamówienia - duże zmiany, Zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielanie zamówienia - zmiany, Elektronizacja zamówień publicznych - duże zmiany, Promowanie i realne wykorzystywanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności poprzez; a) wspieranie zatrudnienia osób defaworyzowanych, b) wybór oferty w oparciu o m.in. kryterium cyklu życia produktu, c) użycie przyjaznych dla środowiska sposobów produkcji - nowości, Zapewnienie lepszego dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorstwom - nowości, Zmiany przepisów dotyczące Prezesa UZP; Zmiany w systemie środków ochrony prawnej. 4. Pytania zainicjowane przez uczestników - rozwiązywanie problemów. 5. Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów i zakończenie szkolenia METODY I FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ: Wykład Analiza przypadku Dyskusja

Terminarz

Termin 1

Wtorek, 04.10.2016 09:00 - 15:00


Informacje

To szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się z dokonanymi już zmianami w prawie polskim, które są konsekwencję implementacji nowej dyrektywy 2014/24/UE
W sposób czytelny przedstawione będą zmiany i nowości na zasadzie
tak było – a tak teraz jest

Szkolenie zrealizuje arbiter z listy Prezesa UZP w latach 2004 - 2007, audytor z zaświadczeniem Ministra Finansów, doświadczony trener z wieloletnią praktyką zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy.
490 zł/os brutto. Szkolenie zwolnione z podatku VAT.

Cena obejmuje: realizację programu 1-dniowego szkolenia, materiały szkoleniowe w wersji drukowanej oraz elektronicznej, przerwę kawową, lunch i zaświadczenie z ukończenia szkolenia.

449,00 zł brutto - cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 09.09.2016 r.
Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest dostosowany do państwa potrzeb.


Prowadzący

Małgorzata Niemiec

Audytor/doradca - praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu i realizacji zamówień publicznych.Trener z kilkunastoletnim doświadczeniem. Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - orzekający w sprawach odwołań w latach 2004-2007 Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów, Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Kierownik zaprogramowanych przez siebie studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych w PWSZ w Nowym Sączu. Instytut Ekonomiczny.


Zmiany i nowe rozwiązania w systemie zamówień publicznych - nowelizacja prawa

490.00

PLN
netto

Terminy:

04.10.2016 (ilość dni: 1)

09:00

Miejsce:

Naczelna Organizacja Techniczna
ul. Sienkiewicza 48/50
26-050 Kielce

Dodatkowe informacje:

Milena Pastuszka
413449061