Realizacja nowych obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych w praktyce

Terminy:

15.04.2016 (ilość dni: 1)

09:00


Miejsce:

Qubus Hotel
ul. Składowa 2
25-505 Kielce

Fakty i Mity dotyczące nowych obowiązków firm i instytucji, jako Administratorów danych oraz nowych obowiązków ABI (Administratorów bezpieczeństwa informacji.

390.00

PLN
netto


Program

  1. I. Stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych Zasady przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwo informacji: - zasady celowości, adekwatności, ograniczenia czasowego, - obowiązek informacyjny i jego realizacja, - zasady przechowywania danych przetwarzanych w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych, - mechanizmy kontroli dostępu do danych przetwarzanych w systemach informatycznych, - stosowane zabezpieczenia przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej, - zakresy uprawnień użytkowników, nadawanie upoważnień do przetwarzania danych. Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych „zwykłych” oraz danych wrażliwych - kiedy i jaką przesłankę zastosować przetwarzając dane – kiedy realizowane są przepisy prawa, a kiedy i jaka potrzebna jest zgoda osoby, której dane dotyczą, - na jakiej podstawie i w jakim zakresie można przetwarzać dane w celach marketingowych, zwłaszcza w kontekście ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zmienionego Art. 172 Prawa telekomunikacyjnego, - co to są dane wrażliwe i kiedy można je przetwarzać. Prawa osób, których dane dotyczą. Dokumentowanie incydentów i naruszeń ochrony danych. Minimalizowanie skutków niepożądanych zdarzeń. Analiza i szacowanie ryzyka w obszarze bezpieczeństwa informacji. Zasady bezpiecznego korzystania z aktywów teleinformatycznych. Omówienie organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa wymaganych do stosowania dla ochrony danych osobowych, wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Przykłady naruszeń ochrony danych, wykradania danych, największych „wycieków” – metody przeciwdziałania Przebieg i rodzaje kontroli GIODO Skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna II. Zabezpieczanie danych osobowych i rola ABI Omówienie najważniejszych zmian w przepisach prawa, zarówno krajowych, jak i europejskich z zakresu ochrony danych osobowych. Podstawy prawne wyznaczenia ABI, zakres jego praw i obowiązków oraz umiejscowienie w strukturze organizacji. Jakie podmioty będą zobowiązane do powołania ABI (DPO – Data Protection Officer) zgodnie z ogólnym rozporządzeniem unijnym w sprawie ochrony danych osobowych. Ustawowe obowiązki Administratora danych i rola ABI w praktycznym nadzorze nad ich realizacją i przestrzeganiem, zarówno w wariancie zgłoszenia ABI do GIODO, jak i bez takiego zgłoszenia. Dlaczego ASI (administrator systemu informatycznego – „główny” Informatyk) lub np. Kadrowa raczej nie powinni być powołanymi na ABI. Prawne oraz organizacyjne aspekty powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym możliwość korzystania z usług specjalistów zewnętrznych, jako ABI i ASI (administratora systemu informatycznego) osobowych. Co powinny zawierać dokumenty Polityki bezpieczeństwa informacji, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, jakie załączniki, instrukcje, regulaminy powinny je uzupełniać.

Terminarz

Termin 1

Piątek, 15.04.2016 09:00 - :


Informacje

W ostatnim czasie, po zmianach w ustawie o ochronie danych osobowych, pojawiło się mnóstwo rożnych, czasami dziwnych, a czasami wręcz nieuprawnionych czy mijających się z prawdą informacji o nowych obowiązkach administratorów danych. Na czym naprawdę polegają zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych, a także co może przynieść unijne rozporządzenie w sprawie ochrony danych, które może wejdzie w życie za mniej więcej trzy lata. Jak zapewnić bezpieczeństwo wrażliwych danych osobowych i osiągnąć stan zgodny z aktualnymi przepisami, zarówno z powołanym ABI, jak i w innym wariancie? Dla jakich podmiotów wyznaczenie ABI (DPO) może być obowiązkowe? Jak po zmianach w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej będą traktowane dane osób fizycznych będących przedsiębiorcami? To wszystko wyjaśni nasze szkolenie. Przy okazji rozwiane będą różne mity i niejasności związane z nowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w tym dotyczące obowiązków administratora danych i administratora bezpieczeństwa informacji. 

Realizacja nowych obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych w praktyce

390.00

PLN
netto

Terminy:

15.04.2016 (ilość dni: 1)

09:00

Miejsce:

Qubus Hotel
ul. Składowa 2
25-505 Kielce

Dodatkowe informacje:

Milena Pastuszka
41 344 90 61
email: milena.gonciarz@kielce.enot.pl